domingo, 23 de enero de 2011

Mati a la pista

Per muntar a cavall també s' ha de passar per la pista. Sella de doma clàssica e intentar quatre exercicis... Pas, trot i una mica de galop pel' s qui en saben, jo després d'uns intents he acabat fent lo meu !!! (el tonto....jejejeje)
Para montar a caballo también hay que pasar por la pista. Silla de doma clásica e intentar cuatro ejercicios... Paso, trote y un poco de galope para los que saben, y yo después de unos intentos, he acabado haciendo lo mio!!! (el tonto....jejejeje)

viernes, 21 de enero de 2011

Balenci "sota cua"
Aquestes són las primeres proves amb aquest sistema. La veritat es que amb un petit ajust a les gomes per no tindre que fer els nusos cada cop i ha funcionar !!! Les ventatges són que el balenci al anar de buit no queda arrossegant per terra, evitant que s'enganxi i que els tiros no s'emboliquin amb les potes.
Estas son las primeras pruebas con este sistema. La verdad es que con un pequeño ajuste en las gomas para no tener que hacer los nudos cada vez y a funcionar !!! Las ventajas son que el balancin al ir de vacio no queda arrastrando por el suelo, evitando que se enganche y que los tiros no se lien con las patas.

martes, 18 de enero de 2011

El vergén de l'Ocata

A la finca d'Ocata una colla de joves hortelans barallen la possibilitat de treballar els seus horts ecológics amb cavall. En aquest cas amb en Bru anirem una temporada per veure si s'animen. ( Espero no desanimar-los !!! ). Amb unes eines no gaire apropiades em fet el que bonament em pogut ... esperem anar millorant amb la pràctica !!!

En la finca de la Ocata un grupo de jovenes hortelanos barajan la posibilidad de trabajar sus huertos ecológicos con caballo. En este caso con Bru iremos una temporada para ver si se animan. (Espero no desanimarlos !!! ). Con unas herramientas no muy apropiadas hemos hecho lo que buenamente hemos podido ... esperamos ir mejorando con la práctica !!!

martes, 4 de enero de 2011

Olivier Courtiade ( cavalls )I per acabar una euga Ardanesa que estan enssinistran . Una euga de 5 anys preciosa que apart de criar també l' hi tocara treballar una mica. Per ser que vem arribar a mig matì i vem marxar l' endemà desprès de dinar .... ja ho vem ben aprofitar!!. Com podeu veure tots els animals que treballen estan estabulats i esquilats. Aquesta euga es d'en Rafael Serrano ...tindrem que estar al cas dels pollins que tindra !!!
Y para terminar una yegua Ardanesa que estan adiestrando. Una yegua de 5 años preciosa que aparte de criar le toca trabajar un poco. Por ser que llegamos a media mañana y nos fuimos al día siguiente después de comer ... ya lo aprobechamos!! Como podeis ver todos los animales que trabajan estan estabulados y esquilados. Esta yegua es de Rafael Serrano ...tendremos que estar al caso de los potros que tendra !!!

lunes, 3 de enero de 2011

Olivier Courtiade ( bous )
No havia vist mai traballar aquets animals i realment amb van impressionar , son molt grossos ... 170 a la creu i sobre els 1200kg. Ferrats de las quatre potes pujaven les fortes pendents amb pas lent pero segur. Les pendents laterals sobre l'herva em van deixar a "cuadros" , un cavall o mula no haurien fet ni deu metres !!!
No habia visto nunca trabajar a estos animales y realmente me han impresionado , son muy grandes ... 170 a la cruz y sobre los 1200kg. Herrados en las cuatro patas suben las fuertes pendientes a paso lento pero seguro. Las pendientes laterales sobre hierva me dejaron a "cuadros" , un caballo o mula no habrian hecho ni diez metros !!!

Olivier Courtiade ( la casa)

El Sr. Olivier Courtiade te un llarg currìculum , ensinistrador, jutge de morfológics, etc. etc. Tambè es cuiner i dona allotjament a la seva masia. Com podeu veure a les fotos es com tornar uns anys enrrera, el paller, les quadres, els carros, les guarnicions, els animals i una casa on hem menjat i dormit molt i molt bé. Un lloc fantástic i que recomano als amants de la tracció animal .
El Sr. Olivier Courtiade tiene un largo curriculum, adiestrador, juez de morfológicos, etc. etc. Tambien es cocinero y da alojamiento en su masia. Como podeis ver en las fotos es como volver unos años atras , el pajar, las cuadras, los carros, las guarniciones, los animales y una casa donde hemos comido y dormido muy muy bien. Un sitio fantastico y que recomiendo a los amantes de la tracción animal.

domingo, 2 de enero de 2011

Olivier Courtiade ( animals joves)


Que puc dir del Senyor Olivier !!! Ensinistra bous, mules, cavalls i lo que l'hi posin per devant ... Aquí treballant amb dos vadells de 9 mesos i dues mules de 18 mesos a parell.
Que puedo decir del Señor Olivier !!! Adiestra bueyes, mulas, caballos y lo que le pongan por delante ... Aquí trabajando con dos terneros de 9 meses y dos mulas de 18 meses a tronco.